Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

Naturbaserede løsninger

Norden skal blive den bæredygtigste region i verden, og samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål. Det er hovedbudskabet i Nordisk Ministerråds Vision 2030. For at nå målet sættes der ind på flere fronter, både hvad angår miljø, konkurrencekraft og sociale forhold. Blandt andet har rådet bevilget 26 millioner til et fire-årigt program, der skal fremme naturbaserede løsninger, som tilgodeser flere af disse aspekter.

Naturbaserede løsninger vurderes som en central del af arbejdet for klima, miljø og biologisk mangfoldighed og udbyttet har mange facetter. Naturbaserede løsninger kan for eksempel udgøre bæredygtigt brug af areal og ressourcer, beskyttelse og restaurering af sump og vådområder eller at åbne op for bække og floder. Forskere mener, at naturbaserede løsninger kan være løsningen til en tredjedel af den reducering af drivhusgasser, som skal til for at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger de to grader, som beskrives i Paris konventionen. Naturbaserede løsninger er også med til at reducere tabet af biologisk mangfoldighed, og derudover er det bevist, at disse løsninger har positiv indflydelse på flere samfundsmæssige forhold som f.eks. mad- og vandsikkerhed og menneskers trivsel.

Á hesi síðu

Om Naturbaserede løsninger

Programmet ”Naturbaserede løsninger i Norden” blev søsat i foråret, da første projekt af fem blev udbudt. Det er nu offentliggjort, at det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), der vandt udbuddet, og som derfor frem til efteråret 2022 skal arbejde med at kortlægge naturbaserede løsninger og tiltag i Norden. Dette arbejde vil, sammen med det næste projekt med nationale cases, fungere som fundament for de sidste projekter omhandlende policy-udvikling, vejledning og best practice. Det femte projekt i programmet drejer sig om bevaring af ressourcer for klimatilpasning, og løses dette af den nordiske organisation NordGen. 

Programmet foregår i perioden 2021-2024, hvorefter de nordiske lande forhåbentligt har den nødvendige viden til at implementere flere naturbaserede løsninger i de respektive lande. Følg med her på siden for løbende info om de aktuelle projekter. 

Kendetegn ved naturbaserede løsninger

Biodiversiteten er afgørende for menneskers mulighed for at leve på jorden. Menneskelig udryddelse af arter og degenerering af økosystemer er en trussel for biodiversiteten.  

Planter, ikke mindst alger, har i millioner af år hentet kulstof fra atmosfæren og skabt et gunstigt klima for os. For eksempel lagrer alle tørvemarker i verden så meget kulstof, som der er i luften i atmosfæren i dag. En rig, velstående og modstandsdygtig biologisk mangfoldighed giver større produktion og er mere modstandsdygtig over for ændringer end en natur med færre arter og dysfunktionelle økosystemer. Det vil derfor gavne os meget i arbejdet med at begrænse klimaændringer og tilpasse os til de ændringer, der alligevel vil komme, hvis vores biologiske mangfoldighed bevares, og vi har robuste, funktionelle økosystemer. En rig biodiversitet producerer en række økosystemtjenester, der er vigtige for mennesker. Stabilt klima og klimatilpasning er nogle af dem, men vandregulering og -rensning, varieret fødevareforsyning og genetisk variation, der kan bruges til yderligere behandling af planter, er også vigtige.

Tiltag, hvor man sikrer eller forbedrer betingelserne for biologisk mangfoldighed gennem f.eks. beskyttelsesforanstaltninger og grøn infrastruktur, kaldes naturbaserede løsninger.

Nature Panel og IUCN definerer naturbaserede løsninger som:

“Tiltag til at beskytte, bæredygtigt administrere og gendanne naturlige eller modificerede økosystemer, håndtere samfundsmæssige udfordringer effektivt og adaptivt på samme tid og give fordele for mennesker og biodiversitet.”

Naturbaserede løsninger er baseret på økosystemers egen evne til at udføre tjenester, som vi mennesker drager fordel af, såsom at begrænse klimaændringernes indvirkning på samfund og infrastruktur ved f.eks. at regulere vandforsyning, vandstrømme og vandkvalitet og reducere varme i byer. Naturbaserede løsninger bidrager også til styrke andre samfundsgoder fra økosystemer som friluftsliv, kulturmiljøer og madforsyning.

Læs mere om naturbaserede løsninger.

Projects

Programmet er sammensat af fem delprojekter. 

Læs mere om leverencer og aktiviteter.

Floating Wetland

Oversigt over programmets leverancer og aktiviteter
Nr.Beskrivelse af leverancer og aktiviteter Leverancedato 
1.Syntese om naturbaserte løsninger et nordisk perspektiv.

Videreutvikle kunnskap om naturbaserte løsninger og tiltak i Norden. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og formidling: Seminarer, befaring og workshops samt rapport og formidling. Bygger på arbeid bla. i NBM.

Sammenstillingen skal vise hvordan det nordiske arbeidet harmoniserer med og operasjonaliserer IUCNs globale standarder for naturbaserte løsninger.
Det planlegges en film for å beskrive naturbaserte løsninger i nordisk kontekst som kan formidles nasjonalt og f.eks ved internasjonale side-events.

2022
2. Nasjonale caser og utprøving: karbonlagring og biodiversitet og klimatilpasning 

Bevaring av karbonlagre og biodiversitet i de nordiske land, en satsing på de mest karbonrike naturtypene f.eks. bevaring og restaurering av torvmyrer (peatlands), naturlig skog og tareskog (blå skog). Nationale caser.

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning videreutvikle strategier og konkrete tiltak som er bra for både klimatilpasning og biodiversitet; flom og overvann i Nordisk kontekst.

Samfunnsøkonomiske analyser av caser.

2023
3. Policy utvikling og veiledning 

Policyleveransen er tiltenkt nasjonal og regional forvaltning. Det vil gi en felles Nordisk veileding på hvordan landene kan følge opp og implementere arbeidet fra CBD med naturbaserte løsninger og evt hvordan det kan inngå i LULUCF-delen av IPCC og Parisavtalen (nationally determined contributions: NDCs). Leveransen vil inneholde eksempler på nasjonale strategier, planarbeid/retningslinjer osv.

2024
4. Veileding og best practice: 

Utvikle veliedning om “best praksis” og metoder, som kan fungere på tvers av landene for gjennomføring av naturbaserte løsninger. Bruk av nationale caser for utvikling og utprøving for å finne fram til de beste løsningene, utvikling av grønn infrastruktur, metodene og virkemidlene for optimale resultater for både klima og biodiversitet.

Det planlegges en film om praksis og implementering av naturbaserte løsninger i nordisk kontekst. Dette kan formidles nasjonalt og f.eks ved internasjonale side-events

2024
5. NordGen: Bevaring av genetiske ressurser for klimatilpasning 

Bevaring og dokumentasjon av nordiske genressurser med fokus på ville slektninger til kulturplanter – Genetiske ressurser.

Læs mere om NordGen her. 

2024

Organisation

Programmet er en del af Nordisk Ministerråds vision 2030. 

Styregruppen

Programmet styres af en styregruppe, der er sammensat af medlemmer fra de nordiske lande. 

 • Irene Lindblad, projektleder (NO) 
 • Anna Planke (NO)
 • Anki Weibull (SE)
 • Eva Juul Jensen (DK) 
 • Kolbrún í Haraldsstovu (FO) 
 • Lotta Manninen (FI)
 • Salome Hallfreðsdóttir (IS) 
 • Lise Lykke Steffensen (NordGen)
 • Marie Karlberg (NMRS) 

Referencegruppen

Referencegruppen er sammensat af fagpersoner fra de nordiske lande. 

 • Linda Dalen (NO)
 • Marit Finnland Troite (NO)
 • Maria Linnea Finke (DK)
 • Oscar Fogelberg (AX)
 • Aaron Tuckey (SE) 
 • Sigga Jacobsen (FO)

Sociale medier

Nature based solutions på LinkedIn.