Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

SYV NORDISKE PILOTPROJEKTER MED NATURBASEREDE LØSNINGER

Foto af Jóhannis Danielsen. Taget på Kunoy, Færøerne. Et sted utilgængeligt for får.

Foto af Jóhannis Danielsen. Taget på Kunoy, Færøerne. Et sted utilgængeligt for får.

Styregruppen for programmet Naturbaserede løsninger i Norden under Nordisk Ministerråd har valgt at finansiere syv spændende pilotprojekter med syv millioner kroner fra 2022-2024.

Vådområder skal forbedres i Åland, kvashegn skal etableres og skov rejses i Danmark, åkanter skal forstærkes i Norge, overskudsfosfor skal fjernes i svensk havvand, lokale genetiske ressurser skal bevares i Island, og landskab skal restaureres i Færøerne. Politikere, vidensinstitutioner og forvaltning i de nordiske lande, skal nu blive klogere på, hvordan vi skal drage fordele af naturbaserede løsninger i Norden gennem testning af syv spændende pilotprojekter, som løber over årene 2022-2024. De syv valgte pilotprojekter repræsenterer forskellige naturbaserede løsninger på forskellige udfordringer, som opstår som resultat af klimaændringer og tab af biodiversitet.

Projekterne følges tæt af en ekstern observatør frem til slutningen af 2023, hvorefter resultaterne publiceres i en samlet rapport. Den viden, der opstår gennem pilotprojekterne, skal bruges som fundament for vejledninger til politikere og forvaltning angående best practice og implementering af naturbaserede løsninger i Norden.

Projekterne vil også indgå i internationale vidensdatabaser i samarbejde med NetworkNature. 

Der arbejdes nu med at inkludere Grønland og Finland i projektet, da de ikke er repræsenteret blandt de første syv pilotprojekter. Styregruppen anskuer det som værende af stor betydning, at alle de nordiske lande deltager på en eller anden vis, således at projektet har lokal forankring i alle landene.

Mere information om de enkelte pilotprojekter publiceres løbende på us.fo/nbs. Kontakt også gerne jonao@us.fo, hvis du vil vide mere.