Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

PILOTPROJEKT: MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING I ASSENS KOMMUNE

Pilotprojektets mål er bl.a. at udvikle en strategisk helhedsplan for Holmehave i Assens kommune og anvende multifunktionel jordfordeling til etablering af skovrejsning, natur og vådområder. Naturbaserede løsninger har bevilget 890.000 DKK til projektet.

Assens kommune, VandCenter Syd og Hedeselskabet i Danmark er gået i gang med at lave en helhedsplan for området Holmehaven i Assens kommune. I projektet ønsker man at udtage ca. 300 hektar til ny skov og natur på arealer, der i dag dyrkes som landbrugsjord og etablere nyt vådområde på 150 ha.  Skoven og naturarealerne skal bidrage til beskyttelse af grundvandet og forbedret vandmiljø og øge biodiversiten. Samtidigt er skovrejsningen med til at reducere drivhusgasser, dels fordi jorden ikke længere vil udlede CO2, når den ikke bliver dyrket, og dels fordi træerne i den nye skov vil binde CO2 fra luften.

Det er også planen, at der skal skabes et vådområde på 150 ha i nær skov- og naturarealerne. Vådområdet skal være med til at beskytte grundvandet og forbedre vandmiljøet ved at tilbageholde kvælstof, som ellers normalt bliver ledt ud i vandløbene og havet. Vådområdet etableres ved at tage landbrugsjord ud af drift og lade arealerne blive våde ved bl.a. ved at afbryde dræn. Nogle af arealerne indenfor vådområderne er desuden lavbundsarealer. Ved at vådgøre og udtage disse arealer fra landbrugsmæssig drift bremses drivhusgasudledningen og der kan i stedet lagers CO2 i jorden. Vådområdet vil også bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelse af lavtliggende arealer i området omkring projektet, fordi vandet bliver parkeret i vådområdet.

Skoven, naturarealerne og vådområdet vil også få en positiv effekt på natur og biodiversitet, fordi sårbare dyr og planter trives godt, når arealerne ikke længere dyrkes.

Et andet element i projektet, er at forbedre friluftslivet for lokale i området. Planen er at etablere gennemgående stisystemer, forbindelser til eksisterende og skinnecykelbane, etablere nye udkigstårne og shelter-pladser mv.

Gennem jordfordelingen håber man i projektet at kunne skaffe mere areal til de økologiske bedrifter. Projektet skal også være med til at forbedre arronderingen af landbrugsejendomme generelt i området ved bl.a. at samle produktionsarealer i større rationelle blokke eller på placeringer, der giver bedre værdi for landbrugsbedriften. Nordisk Ministerråds projekt Naturbaserede løsninger i Norden har valgt at finansiere projektet med DKK 890.000, og vi glæder os til at følge med udviklingen på sidelinjen.