Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

PILOTPROJEKT: GENOPRETTELSE AF VANDSKEL I FINLAND

Biodiversitetens tilstand er blevet reduceret på verdensplan, og den finske dyrelivsorganisation Metsähallitus vil bidrage til at løse udfordringen. Med støtte fra Nordisk Ministerråd vil de genoprette hele vandskelområdet omkring Mätäsoja-strømmen i Finland.

“Etablering af beskyttede områder alene er ikke nok, og for at standse tabet af biodiversitet er vi nødt til at være mere ambitiøse i at genoprette naturen,” siger Antti Karppinen, leder af Mätäsoja Stream and Watershed restaureringsprojektet i Finland. Det er Metsähallitus Wildlife Service Finland, der leder projektet, som har til formål at fremme regionens biodiversitet og også afbøde klimaændringer ved at fjerne kulstof fra atmosfæren og lagre det i restaurerede tørveområder.

Restaureringsarbejde, der dækker hele Mätäsoja vandskelområdet, er ikke blevet udført før. Ny information om virkningerne af naturbaserede løsninger (tørve- og vandløbsrestaureringer) under projektet vil blive opnået gennem samarbejde mellem Metsähallitus og Oulu Universitet. Derudover vil projektet forbedre netværket af beskyttede områder, da de områder, der skal genoprettes, bliver en del af det regional-økologiske netværk. Projektet vil også udvikle bæredygtig forvaltning af skovbrugsarealer, da genopretning vil fremme naturværdierne og samtidig udnytte økologisk vedvarende energi til industrielle behov. Projektaktiviteterne skal opnå lokalt vigtige økosystemservicefordele og forbedre mulighederne for rekreativ udnyttelse af områdets natur.

Projektet startede tidligere i år og løber frem til udgangen af 2024. Finansieringen fra Nordisk Ministerråd er på DKK 499.000.