140x140

Naturbaserede løsninger i Norden

Nordisk Ministerråd har i sin Vision 2030 sat som mål, at Norden skal være den bæredygtigste region i verden. Som led i dette arbejde har Ministerrådet bevilget 26 millioner til et fire-årigt program med fem projekter, som skal fremme naturbaserede løsninger i Norden.


Norden skal blive den bæredygtigste region i verden, og samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål. Det er hovedbudskabet i Nordisk Ministerråds Vision 2030. For at nå målet sættes der ind på flere fronter, både hvad angår miljø, konkurrencekraft og sociale forhold. Blandt andet har rådet bevilget 26 millioner til et fire-årigt program, der skal fremme naturbaserede løsninger, som tilgodeser flere af disse aspekter.

Naturbaserede løsninger vurderes som en central del af arbejdet for klima, miljø og biologisk mangfoldighed og udbyttet har mange facetter. Naturbaserede løsninger kan for eksempel udgøre bæredygtigt brug af areal og ressourcer, beskyttelse og restaurering af sump og vådområder eller at åbne op for bække og floder. Forskere mener, at naturbaserede løsninger kan være løsningen til en tredjedel af den reducering af drivhusgasser, som skal til for at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger de to grader, som beskrives i Paris konventionen. Naturbaserede løsninger er også med til at reducere tabet af biologisk mangfoldighed, og derudover er det bevist, at disse løsninger har positiv indflydelse på flere samfundsmæssige forhold som f.eks. mad- og vandsikkerhed og menneskers trivsel.

Programmet ”Naturbaserede løsninger i Norden” blev søsat i foråret, da første projekt af fem blev udbudt. Det er nu offentliggjort, at det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), der vandt udbuddet, og som derfor frem til efteråret 2022 skal arbejde med at kortlægge naturbaserede løsninger og tiltag i Norden. Dette arbejde vil, sammen med det næste projekt med nationale cases, fungere som fundament for de sidste projekter omhandlende policy-udvikling, vejledning og best practice. Det femte projekt i programmet drejer sig om bevaring af ressourcer for klimatilpasning, og løses dette af den nordiske organisation NordGen. 

Programmet foregår i perioden 2021-2024, hvorefter de nordiske lande forhåbentligt har den nødvendige viden til at implementere flere naturbaserede løsninger i de respektive lande. Følg med her på siden for løbende info om de aktuelle projekter. 
 

 

 

 

Natturuloysnir