140x140

Norðurlendskur adressufundur 2013 í Føroyum

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 22. - 23. mai 2013 í Føroyum. Fundurin var á Hotel Hafnia og á Umhvørvisstovuni. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2012 í Norra

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 30. - 31. mai 2012 í Norra. Fundurin var í Oslo. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2011 í Svøríki

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 25. - 26. mai 2011 í Svøríki. Fundurin var í Uppsala. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2010 í Danmark

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 3. - 4. juni 2010 í Danmark. Fundurin var á Odense Slot. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2009 í Íslandi

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 10. - 11. juni 2009 í Íslandi. Fundurin var á Hotel Reynihlíð við Mývatn. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2008 í Helsinki

Norðurlendskur adressufundur varð hildin í døgunum 13. - 14. mai 2008 í Helsinki. Fundurin var í Befolkningsregistercentralen. Til ber at síggja framløgurnar her.

Norðurlendskur adressufundur 2007 í Tórshavn

Mødet holdes 29.-30. maj i Hotel Tórshavn (http://www.hoteltorshavn.fo/).

Deltagere (her)

Hovedtema for adressemødet 2007

Mødets hovedtema er: Nytten af gode adresser - for borgere, næringsliv og god forvaltning”.

Program og præsentationer

 

Tirsdag den 29. maj

 

0.

Velkomst og præsentation

08:30–08:50

0.1

Velkommen til Thorshavn

 

0.2

Præsentation af deltagerne

 

0.3

Praktiske oplysninger

 

1.

Lande-rapport

Korte informationer om vigtige begivenheder og resultater på adresse­områ­det. I år bør rapporten være bygget op om disse emner:
Ny lovgivning eller forskrifter - eller implementering af gamle
Nye initiativer til forbedring af adresser
Nye ansvarsroller eller samarbejder
Nye rapporter eller analyser
Nye standarder, data eller teknik

08:50–12:00

1.1

Færøerne (Stein Fossá, Matrikulstovan)

15-20 min

1.2

Danmark (Kirsten Elbo og Katrine Langballe, Erhvervs- og Byggestyrelsen)

15-20 min

1.3

Finland (Rolf Ahlfors, Befolkningsregistercentralen)

15-20 min

 

Pause

10:00-10:15

1.4

Island (Tryggvi M. Ingvardssin, Fasteignamat)

15-20 min

1.5

Norge (Trond Vassdal, Statens Kartverk)

15-20 min

1.6

Sverige (Per Sundberg, Kerstin Nilsson, Landmateriet)

15-20 min

1.7

Opsamling

10-15 min

2

Europa og globalt: Hvad sker internationalt?

Vi hæver blikket og ser hvad der sker andre steder: EuroStat (statistik), INSPIRE (infrastruktur for geografisk information) og PSI (public sector information).

INSPIRE Classification of data specification (pdf - 92 sider)
INSPIRE Classification and scope of spatial data themes (pdf - 117 sider)

11:30-12:00

2.1

Europe: Public Sector Information, ePSIPlus and eContentPlus 2007
Christopher Corbin, ePSIPlus (UK)
Om PSI direktivet (Public sector information) og om mulighederne i det kom­mende eContentPlus program (Dette foredrag er på engelsk):
PSI Status report and summary findings to date
The role of Addressing (one of the dominant PSI re-use sectors)
The European Address Forum in the context of PSI
Moving towards a European Addressing Thematic Network (Funded project)
... with a focus on the NORDIC Countries.

30 min

 

Frokost / Lunsj

12:00-13:00

2

Europa og globalt (fortsat)

13:00-14:00

2.2

Europa: INSPIRE
v/Margareta Lindqvist, Landmäteriet (SE)
Om status for arbejdet, om de udvalgte temaer (annex I-III), om INSPIRE-principperne, om adresserne ...

15 min

2.3

Europa: EU-grid
v/Erik Sommer (DK)
Om Eurostats og INSPIREs planer for et europæisk grid (kvadratnet) til brug for europæisk, grænseoverskridende statistik og overvågning, og om adressernes betydning, baseret på erfaringer fra Norden.
På europæisk plan er det vigtigt at bruge det samme kvadratnet (eurogrid) og arbejde med ensartet datasæt (helst ikke diskretionerede datasæt). Et 1x1 km kvadratnetniveau kunne være et tilstrækkeligt niveau at arbejde på uden at komme for meget i konflikt med diskretioneringshensyn, men det skal der arbejdes videre med.
European Reference Grid (pdf - 50 sider)

15 min

2.4

SEMD.FO – en færøsk metadata-portal for geodata
v/ Petur Nielsen, Føroya Dátasavn (FO)
Centrale kort- og GIS-brugere på Færøerne er i fællesskab gået sammen om at etablere en samlet oversigt – en metadatabase - over de geodata, der bliver producerede og er i omløb på øerne.
Foredraget vil beskrive tilgangen til projektet: motivering af og accept fra div. partnere, organisation og valg af applikationer. Int. standarder og specielt ISO-19115 om geodata vil blive berørt. Metadata for de færøske adresser vil blive gennemgået.

15 min

 

Opsamling /debat

10-15 min

 

Pause

14:00-14:15

3

Et godt adressesystem – til nytte for samfundet

Eksempler på hvordan adressesystemet anvendes indenfor vigtige samfunds­områder: Hvad er resultaterne og hvad siger brugerne? Kan effekten måles, dokumenteres eller analyseres? Hvad kan vi lære?
Er der barrierer og problemer, som hindrer en god udnyttelse: Kvalitets­pro­blemer, konservatisme, teknik, distribution, pris eller andre vilkår for brug? Hvorfor er der brugere som ikke anvender de offentlige basisdata?

14:15-16:00

3.1

Værdien af gode adresser: Konsekvensanalyse af flertydige vejnavne i Danmark
v/Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen (DK)
I Danmark optræder ca. 500 vejnavne mere end en gang indenfor samme post­nummer. På disse veje er en normal adresse bestående af vejnavn, hus­nummer og postnummer ikke entydig. Vi har i fællesskab kortlagt problemet og udarbejdet en løsning.
Firmaet DevoTeam udarbejdet en konsekvens­analyse: hvad er samfundets omkostninger ved, at problemet eksisterer: Hvor­dan sætter man værdi på et dårligt adressesystem? Hvad koster menne­ske­liv, når ambulancen kører til forkert adresse? Hvad koster forsinket post eller vareleverancer?

20-25 min

3.2

A common Address System/repository for Iceland
v/Tryggvi Már, Fasteignamat ríkisins / The Land Registry Of Iceland (IS)
Currently several parties interested in one common address system/repository for whole Iceland have started to work together to form the future goal and objectives. This cooperation is set to decide on how a core public addresssystem should be and what kind of services should be offered with it. This is in good harmony with the topic of the meeting "Et godt adressesystem – til nytte for samfundet".

20-25 min

3.3

En entydig adress  för varje enskild bostad
v/Bernt Söderlund, dagstidningen, Helsingin Sanomat (FI)
Best practise case: Samarbete mellan ett privat företag och Befolknings­registercentralen.
Innehållander ex. gällande samarbete in Norden

30 min

3.4

Bedre adresser – kommunernes arbejde og erfaringer
v/Anna Christiansen, Københavns kommune (DK)
Mange store virksomheder har kun en enkelt eller nogle få adresser, selvom der er mange indgange hvorfra folk kan ankomme. Med et eksempel fra Køben­havn vises hvordan kommunen samarbej­dede med ejeren, brand­væsenet og andre om at fastsætte individuelle adresser til hver enkelt indgang i et stort butikscenter. Hvad var omkostningerne – og hvad er for­dele­ne?

15 min

3.5

Adressesystemet og officiel statistik på Færøerne
v/Jógvan Bærentsen fra Færøernes Statistik (FO)
Problemer og muligheder i historisk perspektiv.

15 min

 

Afslutning på dag 1

16:00

 

Udflugt med skibet Norðlýsið (http://www.nordlysid.com/)

17:00 – 21:00

 

Dag 2: Onsdag den 30. maj

 

3

Et godt adressesystem – til nytte for samfundet (fortsat)

08:30-09:45

3.6

Skatteverkets handtering
v/Gunnel och Peter, Skatteverket (SE)
Avstämning/migrering av fastigheter från Lantmäteriet , e-flytt, Automatisk uppdatering av flyttningar, Avisering till samhället, SKALIS

25 min

3.7

Utvecklingsfrågor
v/ Stig Kalls, Landmäteriet (SE)
ELIPS, adresser som objekt i geodata, kvalitet, tillhandahållande ....

20-25 min

 

Pause

09:20-09:40

4

Adressebegrebet – hvad er en adresse? hvem bestemmer?

Indlæg om hvad en "adresse" er historisk og i dag: Hvilke adressebegreber anvender vi? Hvad siger love og forskrifter? Hvem har "farsrollen", dvs. ansva­ret for adressesystemet? Hvad betyder det at adresser er "reference­data"? Hvordan identificeres en adresse? Hvilke standarder gælder? Hvordan deler vi adresseoplysninger?

09:40-10:25

4.1

Adressbegreppet, en utvidning - Tankegångar från Finland
v/Rolf Ahlfors, Befolkningsregistercentralen (FI)
I Finland pågår en inofficiel diskussion: kan det nuvarande addresbegereppet utvidgas?

Kommunens adressystem (pdf - 63 sider)

20-25 min

4.2

Adressebegreb, -myndighed og adresserne som referencedata i Danmark
Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen (DK)
Om adressebegrebet i den nye lov om bygnings- og boligregistrering (BBR), om adressemyndigheden (adresser fastsættes ét sted) og det nye BBR-systemm (adresser registreres ét sted), om informationsløs adresse-identifikation (UUID ét sted) og om Offentlig Informationsserver (OIS) og offentlige Adresse webservices (AWS) (adgang til adresser ét sted).

20-25 min

 

Fagligt besøg

Besøg hos MRCC Tórshavn – www.mrcc.fo

10:25-12:00

 

Frokost / Lunsj

12:00-13:00

 

Adressebegrebet – hvad er en adresse? (fortsat)

13:00-14:15

4.3

Adressebegrepet
 v/Finn Isaksen, Statens Kartverk (NO)
Med utgangspunkt i det norske adressehierarkiet lov, forskrift , veileder vil en se på atkomstadressen som blir lagret i matrikkelen. Begrepene gateadresse og matrikkeladresse vil bli forklart. Hvorfor har vi fortsatt matrikkeladresser.
Hvilken roller er gitt gjennom lovverket. Som dataeier, distributør og hvorledes foregår utveksling av data mellom Statens kartverk og andre offentlige etater som Skattedirektoratet, Posten, Enhetsregisteret. Har vi på plass det rammeveket som trengs for å ha et velfungerende adressesystem?

20-25 min

4.4

Personadressebegrep
v/Coen Hendriks, Statistisk Sentralbyrå (NO)
Adresse som grunndata for personer. En vil se på dagens adressebegrep og tenkte fremtidige adressebegrep. Dette sett i sammenheng med et arbeid der en ser på et nytt folkeregister i Norge.

20-25 min

4.5

Standard för belägenhetsadresser och postadresser, samspelet ortnamn - adresser. Vem bestämmer?
v/ Per Sundberg, Lantmäteriverket, Informationsförsörjning (SE)

20-25 min

 

Pause

14:15-14:30

5

Konklusioner – Hvad har vi lært? Fortsat samarbejde?

14:30-15:00

5.1

Fortsat nordisk samarbejde – udvidet europæisk adresse netværk?

 

5.2

Næste års adressemøde?

 

 

Afslutning af årets møde

15:00

 

Vilt tú vita meira, so send ein teldupost til Stein Fossá á Umhvørvisstovuni - SteinF@us.fo.

Adressufundir